Legionella

Legionella to rodzaj bakterii chorobotwórczej, która wystepuje w instalacjach wody pitnej i ciepłej wodzy użytkowej.

Bakterie te powodują infekcję układu oddechowego a zakażenie najczęściej następuje w urządzeniach sanitarnych, w których wytwarzany jest aerozol wodny (natryski, sauny, łaźnie).  Trzy czynniki mają wpływ na rozmnażanie się bakterii: temperatura w zakresie 25-45 °C, obecność osadów organicznych oraz stagnacja wody, która najczęściej występuje w szpitalach, hotelach oraz domach opieki. Bakterie atakują głównie ludzi o obniżonej odporności, głównie osoby chore lub w podeszłym wieku. Ponad 15% zachorowań jest śmiertelnych, w innych przypadkach pacjenci mogą odczuwać skutki choroby przez dłuższy czas po infekcji. Badania przeprowadzone przez ośrodki badawcze zajmujące się jakością wody wykazały, że zastosowanie rur miedzianych obniża  rozmnażanie się bakterii legionelli. Badania wykazały, że liczba bakterii zawarta w wodzie płynącej przez rury miedziane była 10 razy mniejsza niż w wodzie płynącej przez rury polietanowe (PEX).

Więcej informacji o legionelli oraz sposobach jej zapobiegania znajdziesz w załaczonych załacznikach.

Share >

Zalecenia projektowe, które należy stosować w instalacjach wody pitnej i ciepłej wody użytkowej, aby skutecznie zabezpieczyć wodę przed skażeniem bakteriami legionelli.
15/04/2015