Ogrzewanie płaszczyznowe 

Ogrzewanie płaszczyznowe to jednolity system grzewczy, w którym elementem grzewczym jest systemowa rura miedziana, na którą nałożono szczelną osłonę z tworzywa sztucznego. Rdzeniowa rura  spełnia wymagania normy PN-EN 1057, natomiast otulina normy PN-EN 13349. Zewnętrzna osłona z tworzywa nie jest na trwale zespolona z rdzeniową rurą miedzianą i służy zarówno do ochrony przed zewnętrznymi uszkodzeniami i szkodliwymi oddziaływaniami chemicznymi, jak i do oddzielenia przewodu rurowego od elementu konstrukcyjnego np. przy montażu w posadzkach lub pod tynkiem.

 

 

Do ogrzewania płaszczyznowego stosujemy rurę miedzianą o następujących parametrach:

Wymiar miedzianej rury rdzeniowej

Średnica łączna (z osłoną z PCV)

Dopuszczalne ciśnienie robocze Pojemność wodna Kręgi
mm mm bar l/m m
10 x 0,6 14 73 0,061 50
12 x 0,7 14 70 0,880 50
14 x 0,8 16 69 0,120 50
15 x 0,8 18 64 0,141 50
18 x 0,8 22 53 0,211 50

Miedziane rury systemowe możemy łączyć poprzez lutowanie twarde luty: (Lag2P lub LCuP6) lub przez zaprasowywanie. 

W ostatnim okresie niektórzy producenci rury miedzianej wprowadzili systemową innowacyjna rurę dwuwarstwową, składającą się z cienkościennej rury miedzianej z trwale zespoloną z osłoną z polietylenu PE-RT. Posiada ona znakomite własności plastyczne oraz charakteryzuje się łatwym montażem i obróbką. Łuki nawet o niewielkim promieniach można wykonać ręcznie bez użycia giętarki. Można łączyć stosując złączki zaprasowywane z podwójnym elementem zaciskowym. Cienkościenne rury miedziane mogą być stosowane w instalacjach zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, ogrzewania i chłodzenia powierzchniowego.

Rura miedziana spełnia wymagania normy PN-EN 1057 i posiada atesty DVGW a także aprobatę techniczną ITB i Atest Higieniczny PZH.

 

 

Parametry techniczne cienkościennych rur miedzianych z trwale zespoloną osłoną z tworzywa sztucznego:

Wymiar 14 x 2 16 x 2 18 x 2 20 x 2 26 x 3
Średnica zewnętrzna z osłoną mm 14 16 18 20 26
Grubość warstwy osłony mm 1,70 1,65 1,65 1,50 2,50
Grubość ścianki rury miedzianej mm 0,30 0,35 0,35 0,50 0,50
Stan materiału wg PN-EN 1057 R220 R220 R220 R220 R220
Dop. ciśnienie pracy przy 100 C bar 33 32 28 34 28
Ciężar całkowity kg/m 0,147 0,189 0,215 0,311 0,451
Forma dostawy kręgi
Długość kręgu m 100 100 100 50 50
Przykładowe ilości na palecie m 1000 1000 1000 750 750
Promień gięcia przy użyciu giętarki mm 50 55 72 80 88
Promień gięcia ręcznego mm 70 80 110 140 180
Poziome odległości mocowania m 1,2 1,2 1,3 1,3 1,7
Pionowe odległości mocowania m 1,55 1,55 1,7 1,7 2,2
Pojemność wodna l/m 0,079 0,113 0,154 0,201 0,314
Długość rury przy 3 l pojemn. wodnej m 38,0 26,5 19,5 14,9 9,5
Materiał rury rdzeniowej Czysta miedź Cu-DHP wg PN-EN 1057
Chropowatość powierzchni wewn. μm ≤ 1,5
Współczynnik rozszerzalności cieplnej mm/mK 0,017
Tworzywo osłony PE-RT
Współczynnik przewodności cieplnej W/mK 0,35
Kolor osłony biały (odpowiada RAL 9010)
Klasa palności DIN 4102-B2 względnie DIN EN 13501-1 E
Max. temperatura dla pracy ciągłej C 95 95 95 95 95
Przykładowe długości obiegów
grzewcz. dla ogrzewania płaszczyzn.
m 80-100 100-120 120-150 150-170 -

Share >