Ogrzewanie

 


Miedź jest odporna na działanie wysokich ciśnień i temperatur. Łatwe metody łączenia, gięcia i mocowania powodują, że jest to idealny materiał dla wodnych instalacji grzewczych.

Przepływ tlenu w instalacjach ze stali powoduje jej korozję, która nie występuje w instalacjach  z rur miedzianych.

Z rur miedzianych wykonuje się instalacje grzejnikowe, które powinny pracować w systemie zamkniętym z wymuszonym obiegiem  przez pompę  obiegową. W układzie takim nie ma możliwości dostarczania tlenu z zewnątrz instalacji. Zjawisko takie występuje w układach otwartych, w których tlen dostaje się do wody  poprzez naczynie zbiorcze. Stosowanie układów zamkniętych hamuje proces korozji  grzejników
( zazwyczaj panelowych stalowych) stosowanych w instalacjach ogrzewczych. Do tego typu ogrzewania stosuje się rury miedziane instalacyjne wykonane zgodnie z normą PN-EN 1057.

W ostatnich latach coraz popularniejsze stało się stosowanie niskotemperaturowego ogrzewania, które zazwyczaj zasilane jest energooszczędnymi źródłami energii, którymi są kotły kondensacyjne oraz urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii i jest to:

 Ogrzewanie powierzchniowe 

 

Share >