Gaz

 


Rury i łączniki miedziane są idealne do wewnętrznych instalacji gazowych stosowanych w budownictwie. Są one niezawodne, trwałe, nieprzepuszczalne, lekkie i można je stosować w ciasnych przestrzeniach. Instalacje gazowe z miedzi można łączyć za pomocą sprawdzonych i bezpiecznych technik łączenia (lutowanie twarde oraz zaprasowywanie).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 roku określa materiały, metody łączenia i miejsca prowadzenia dla instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych. Instalacje miedziane mogą być stosowane wewnątrz budynku za licznikiem z wykorzystaniem łączników do lutowania twardego lub łączników zaprasowywanych. Minimalna grubość rury miedzianej w instalacjach gazowych wynosi 1 mm.  Instalacje z rur miedzianych nie wolno prowadzić na zewnątrz budynków i w miejscach ogólnie dostępnych.  

Share >

Broszura przedstawiająca ogólne informacje na temat zastosowania miedzianych rur i łączników w instalacjach gazowych. Przedstawia wyjątkowe własności takie jak trwałość, niezawodność oraz odporność na wysoką temperaturę i korozję, które dają gwarancje niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji miedzianych instalacji gazowych.
15/04/2015