Jeszcze na długo przed odkryciem mikroorganizmów, takich jak bakterie, Egipcjanie, Grecy, Rzymianie i Aztekowie sporządzali na bazie miedzi preparaty, których używali do higieny osobistej oraz leczenia bólu gardła i dolegliwości skórnych.

Badania potwierdziły, że rury miedziane w instalacjach wody pitnej ograniczają powstawanie biofilmu (warstwy mikroorganizmów, która tworzy się na wewnętrznych powierzchniach ścianek rur) oraz hamują osadzanie się i wzrost bakterii Legionella.

Europejskie normy dla rur I łączników z miedzi

Europejskie normy zostały ustanowione,  aby ujednolicić  przepisy dotyczące wykonywania miedzianych rur i łączników w Europie.  Powoduje to, że produkty różnych producentów pasują do siebie, gdyż  wykonane są z tego samego materiału, posiadają takie same wymiary i oznaczenia.

Rury miedziane;

EN 1057 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.