water.gif
Decydenci kształtujący politykę w Dyrekcjach Generalnych Komisji Europejskiej: ds. Środowiska (ENV) i ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (GROW), krajowe organy ochrony zdrowia Państw Członkowskich oraz reprezentanci sektora wodnego omawiali na konferencji w Brukseli w dniach 19-20 maja 2015 r. dalsze działania dotyczące ram regulacyjnych obejmujących materiały i produkty przeznaczone do kontaktu z wodą pitną.

Jeszcze na długo przed odkryciem mikroorganizmów, takich jak bakterie, Egipcjanie, Grecy, Rzymianie i Aztekowie sporządzali na bazie miedzi preparaty, których używali do higieny osobistej oraz leczenia bólu gardła i dolegliwości skórnych.

Badania potwierdziły, że rury miedziane w instalacjach wody pitnej ograniczają powstawanie biofilmu (warstwy mikroorganizmów, która tworzy się na wewnętrznych powierzchniach ścianek rur) oraz hamują osadzanie się i wzrost bakterii Legionella.

 

Miedziane instalacje rurowe są bezpieczne, trwałe i niezawodne, zapewniając spokój właścicielom domów.

Miedź jest obecnie jedynym materiałem stosowanym w instalacjach wodnych, który od tysiącleci zapewnia niezawodne doprowadzenie wody. Jej pierwsze znane użycie do tego celu w świątyni w Abusir w Egipcie jest datowane aż na rok 2750 p.n.e. Dowody rzymskich systemów wodociągowych nadal można oglądać w Pompejach i Herkulanum, miastach zniszczonych prze wybuch Wezuwiusza w 79 roku n.e.