Nienaruszające równowagi ekologicznej, odnawialne materiały są obecnie w centrum uwagi przemysłu materiałów budowlanych w Europie. Miedź posiada doskonałe referencje   jej odporność i długi czas eksploatacji  wykorzystywane są w budynkach zrównoważonych. W przypadku rozbiórki lub renowacji miedź, w przeciwieństwie do wielu innych materiałów budowlanych, dzięki swej zdolności do powtórnego przetworzenia nie jest traktowana jako odpad.