Europejskie normy dla rur I łączników z miedzi

Europejskie normy zostały ustanowione,  aby ujednolicić  przepisy dotyczące wykonywania miedzianych rur i łączników w Europie.  Powoduje to, że produkty różnych producentów pasują do siebie, gdyż  wykonane są z tego samego materiału, posiadają takie same wymiary i oznaczenia.

Rury miedziane;

EN 1057 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.