Rury miedziane są wytwarzane w kilku etapach:

Odlewanie kęsów:

Pierwszy etap polega na odlewaniu kęsów, którego surowcem jest kombinacja miedzi katodowej pochodzącej z huty miedzi i złomu, którego proporcja jest ściśle kontrolowana.

Wyciskanie:

Odlane kęsy podgrzewa się do temperatury 900°C w piecu gazowym i dostarcza  do prasy o nacisku 4 tyś. ton, która wyciska w wodzie chłodzącej 80 m długości tuleję, która jest produktem w procesie ciągnienia.

Ciągnienie: