Instalacje wodna, grzewcza i gazowa do jedne z najważniejszych elementów, które mają wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort przyszłych mieszkańców domu. Aby były one trwałe i niezawodne, a do tego estetycznie wykonane, najlepiej zastosować rury miedziane spełniające normę PN-EN 1057. Przygotowując instalację tego typu należy jednak pamiętać o kilku kluczowych elementach.

 

Miedziane instalacje rurowe są bezpieczne, trwałe i niezawodne, zapewniając spokój właścicielom domów.

Miedź jest obecnie jedynym materiałem stosowanym w instalacjach wodnych, który od tysiącleci zapewnia niezawodne doprowadzenie wody. Jej pierwsze znane użycie do tego celu w świątyni w Abusir w Egipcie jest datowane aż na rok 2750 p.n.e. Dowody rzymskich systemów wodociągowych nadal można oglądać w Pompejach i Herkulanum, miastach zniszczonych prze wybuch Wezuwiusza w 79 roku n.e.