Odporność miedzi na temperaturę nie jest  ograniczona do wysokich temperatur. Miedź ma także doskonałe własności w niskich temperaturach. W trakcie spadku temperatury wytrzymałość i ciągliwość miedzi wzrasta. Pozostaje to w jaskrawym kontraście z innymi materiałami, które w niskich temperaturach mogą się kruszyć.