Miedź to naturalny materiał o doskonałych własnościach fizycznych. Miedź jest trwała, niezawodna, odporna na wysokie i niskie temperatury oraz korozję. Jest w 100% antydyfuzyjna dla gazów. Dzięki temu instalacje z miedzi i jej stopów są szeroko stosowane w klimatyzacji i chłodnictwie. Do zbudowania tych instalacji stosuje się rury miedziane wykonane zgodnie z normą PN-EN 12735-1.

Odporność miedzi na temperaturę nie jest  ograniczona do wysokich temperatur. Miedź ma także doskonałe własności w niskich temperaturach. W trakcie spadku temperatury wytrzymałość i ciągliwość miedzi wzrasta. Pozostaje to w jaskrawym kontraście z innymi materiałami, które w niskich temperaturach mogą się kruszyć.