Wpływ instalacji wodociągowych z miedzi na jakość wody

Podręcznik o kryterium wyboru materiału, który zapewni instalacjom ciepłej i zimnej wody bezawaryjne działanie w wymaganym okresie 50 lat eksploatacji oraz odpowiednią jakość. Inwestor lub właściciel (zarządca) budynku, planując budowę lub modernizacje instalacji wodociągowych, musi podjąć decyzję, z jakiego materiału instalacje te będą wykonane : ze stali ocynkowanej, miedzi, stali odpornej na korozję lub z tworzyw sztucznych. Od tego, z jakiego materiału wykonane są instalacje, zależy charakter i intensywność zmian jakości wody, a także zależy, jakie metody przeciwdziałania wtórnemu zanieczyszczeniu wody powinny lub mogą być podejmowane. Odpowiednie informacje na ten temat powinni posiadać wszyscy biorący udział w procesie inwestycyjnym (inwestor, projektant i wykonawca instalacji), a także właściciel i zarządca budynku, a nawet użytkownik wody. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zagadnieniu jakości wody z instalacji wodociągowych wykonanych z miedzi. Omówiono korzyści, jakie wynikają z użytkowania instalacji z miedzi, a także zagrożenia dla jakości wody i trwałości instalacji, jakie mogą być spowodowane błędami w projektowaniu, wykonaniu i użytkowaniu instalacji.

Share >