Ochrona przed bakteriami z rodzaju Legionella w instalacjach wodociągowych z miedzi

Mikroorganizmy żyjące w wodzie mogą kolonizować wewnętrzne powierzchnie rur instalacji wodnej. Kolonizacja ta jest tym łatwiejsza im bardziej szorstka jest wewnętrzna powierzchnia rur (zwykle z powodu korozji lub złogów kamienia). Niektóre materiały stosowane w instalacjach rurowych mogą powodować ekstrakcję z cieczy substancji (np. organicznych), które służą jako pożywka dla tego rodzaju mikroorganizmów, stymulując w ten sposób rozwój biofilmu. Wyekstrahowane substancje mogą zawierać substancje organiczne, takie jak różne rodzaje gumy i materiałów syntetycznych, włókna roślinne (np. konopie) i tłuszcze. Również skorupy osadów powstałych na skutek korozji lub rdza (np. w stalowych rurach ocynkowanych), stanowią idealne miejsca dla tworzenia się biofilmu. Wśród organizmów żyjących w biofilmie mogą znajdować się gatunki szkodliwe dla ludzi.Tego rodzaju mikroorganizmy chorobotwórcze mogą być uwalniane z biofilmu i powodować skażenie wody czerpanej z kranów i natrysków. Stanowią one potencjalną przyczynę zakażeń bakteryjnych. Do najgroźniejszych dla zdrowia człowieka należy bakteria Legionella pneumophila. W publikacji opisano podstawowe informacje na temat warunków w jakich bakterie się rozwijają, sposoby zakażenia oraz kto najbardziej jest narażony na działanie bakterii. Wykazano także, że najlepszym sposobem zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella w wodzie jest stosowanie instalacji z rur miedzianych.

Share >