Modelowanie Informacji o Budynku (BIM)

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) jest procesem, który obejmuje tworzenie cyfrowych reprezentacji fizycznych i funkcjonalnych charakterystyk przedsięwzięcia budowlanego i zarządzanie nimi.

Share >