Miedź w instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz urządzeniach HVACR.

Broszura przedstawia przepisy, zasady wyboru miedzi jako materiału na instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne, wymagania dla rur i łączników miedzianych, podstawowe dane do projektowania oraz sposoby łączenia. Opisuje także rury ze stopu K65 stosowane w instalacjach chłodniczych ekologicznych.

Share >