Odzysk ciepła z wody prysznicowej

Zaoszczędź dzięki miedzi więcej niż 50% na rachunku za ogrzewanie wody.

Wymiennik ciepła wyposażony w 5 miedzianych rur © Joulia
Wymiennik ciepła wyposażony w 5 miedzianych rur © Joulia

Według Komisji Europejskiej, budynki są sektorem odpowiadającym za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w Unii Europejskiej. Renowacja i poprawa efektywności energetycznej stwarzają możliwość uzyskania znacznych oszczędności energii, które z kolei mogą zredukować całkowite zużycie energii w Unii Europejskiej o 5-6% i obniżyć emisję CO2 o około 5%.

Jeżeli spojrzymy na ewolucję potrzeb energetycznych sektora mieszkaniowego, to widzimy, że radykalnie zmniejszyła się ilość energii zużywanej dla celów ogrzewania, w wyniku czego ilość energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma coraz większy udział w całkowitym zużyciu energii dla celów gospodarstwa domowego. Biorąc pod uwagę, że większość tej energii jest tracona wraz z wodą odprowadzaną do ścieków, spożytkowanie ciepła z naszych łazienek może być prostym sposobemoszczędzania energii i pieniędzy.

Wymiennik ciepła zainstalowany na odpływie do kanalizacji może skutecznie odzyskiwać tę energię, obniżając nasze zużycie energii w sposób kosztowo efektywny. Nowe modele wymienników ciepła do odzysku ciepła z wody odpływowej z prysznica w budynkach mieszkalnych są w stanie odzyskać ponad 50% ciepła odpadowego pochodzącego z odpływów i zapewnić dobry zwrot z inwestycji.

Jak to działa?

Odzysk ciepła z wody odpływowej z prysznica przed i po zainstalowaniu systemu © Joulia
Odzysk ciepła z wody odpływowej z prysznica przed i po zainstalowaniu systemu © Joulia

System odzysku ciepła ze ścieków nie posiada ruchomych części i jego działanie nie wymaga zasilania elektrycznego. Odpowiednio skonstruowany wymiennik ciepła z rur miedzianych przenosi energię cieplną gorącej wody odpływającej z prysznica do doprowadzanej zimnej wody, podgrzewając ją z około 10°C do 25°C. Zimna woda dopływająca do zaworu mieszającego jest zatem cieplejsza i znacznie mniej ciepłej wody jest pobierane z ogrzewacza lub z instalacji solarnej.

System operacyjny odzysku ciepła ze ścieków prysznicowych© Wagner Solar
System operacyjny odzysku ciepła ze ścieków prysznicowych© Wagner Solar

W systemach z pojemnościowym ogrzewaczem wody, ciepło odzyskane z prysznica można wykorzystać do wstępnego podgrzewania wody w zbiorniku.

Wymiennik ciepła wyposażony w 5 miedzianych rur © Joulia
Wymiennik ciepła wyposażony w 5 miedzianych rur © Joulia

SolarPanel prysznicowy DSS / Meander Heat Recovery
SolarPanel prysznicowy DSS / Meander Heat Recovery

Brodzik DSS / Wagner Solar
Brodzik DSS / Wagner Solar

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedź jest najlepszym przewodnikiem ciepła

Dzięki swojej wysokiej przewodności cieplnej miedź jest idealnym materiałem do wytwarzania wszelkiego rodzaju wymienników ciepła. Jest łatwa w obróbce i łączeniu oraz posiada wysoką odporność na korozję. Istnieje wiele sposobów wykorzystania miedzi w ogrzewaniu i chłodnictwie. Miedź może być stosowania w postaci litego materiału odprowadzającego ciepło przez wypromieniowanie, jako rura przenosząca czynnik chłodniczy, jako powierzchnia pobierająca energię słoneczną. Może być użyta jako ciepłowód lub część pompy ciepła, albo jako materiał żeber odprowadzających ciepło do powietrza lub pobierających ciepło z otoczenia, a także jako przewodnik ciepła z jednego materiału do innego. Umożliwia łatwe tworzenie, zarówno prostych jak i złożonych, konfiguracji w celu uzyskania maksymalnej efektywności kosztowej przenoszenia energii.

iZi © Zypho
iZi © Zypho

Ogrzewanie i chłodzenie stanowi 48% europejskiego zapotrzebowania na energię końcową. 70% z tego to ciepło o niskich lub średnich parametrach temperaturowych poniżej 250°C. Miedź jest wykorzystywana w różnego rodzaju zastosowaniach związanych z czystą energią takich, jak solarna energia cieplna, energia z biomasy i geotermalna. Typowe zastosowania obejmują: grzejniki, chłodnice lub oziębiacze powietrza, chłodnice oleju oraz klimatyzatory stosowane w transporcie; radiatory dla urządzeń elektrycznych, ogrzewacze wody, pompy ciepła dla ogrzewania wody w zastosowaniach domowych i przemysłowych oraz wężownice w klimatyzatorach i jednostkach chłodniczych. Dzięki miedzi i właściwemu zaprojektowaniu, wymienniki ciepła mogą być przyjazne dla środowiska, oszczędne i przystosowane w przyszłości do naturalnych czynników chłodniczych.


ReQup®-Plus © Gaïa Green

Informacje o produkcie i producentach

 

 

Share >