Zaproszenie na sympozjum

3 Sympozjum "Materials and Products in Contact with Drinking Water (Materiały i produkty w kontakcie z wodą pitną)" odbędzie się 18 maja 2017 roku w Brukseli.

Instytucje zajmujące się produkcja wody pitnej  i producenci materiałów i produktów, które mają kontakt z wodą pitną, wciąż czekają na spójne i jasne przepisy  europejskie, które prawidłowo odnoszą się do art. 10 dyrektywy w sprawie wody pitnej (98/83 WE). Wszyscy zainteresowani poszukują podejścia, które stwarzą pewność, że materiały i produkty oferowane na rynku europejskim są nie tylko "dopasowane do przeznaczenia" pod względem technicznym, ale także zapewniają higieniczne bezpieczeństwo niezbędne do ochrony zdrowia konsumentów, przez cały okres użytkowania produktów i materiałów w procesie zaopatrzenia w wodę.

Tegoroczne sympozjum ma na celu zaprezentowanie i omówienie najważniejszych wydarzeń, inicjatyw i osiągnięć zeszłorocznych działań związanych z art. 10 dyrektywy w sprawie wody pitnej w ramach DG ds. Środowiska i DG ds. Wzrostu.

Kilka prezentacji ma szczególne znaczenie dla miedzi:

Aktualizacja w sprawie procedury dotyczącej 4 MS - W jaki sposób 4 inicjatywa MS może poprzeć rewizję art. 10 DWD?
B. Mendel (Federalne Ministerstwo Zdrowia, Niemcy).

Wyniki badania materiałów i produktów mających kontakt z wodą pitną
I. Naismith (Konsultant ds. Środowiska Dyrekcji EC)

Ocena i przegląd dyrektywy w sprawie wody pitnej:  stan obecnyy, kolejne etapy, ocena wpływu wariantu politycznego na materiały i produkty mające kontakt z wodą pitną
T. Biermann (Dyrekcja Generalna ds. Środowiska)

Podstawowe zasady dla nowych mandatów CEN dla produktów mających styczność z wodą pitną
M. Fuchs (DG ds. Wzrostu WE)

Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełny program.

Więcej informacji na:

Share >