Zaoszczędź dzięki miedzi nawet do 40% na rachunku za ogrzewanie wody

wymiennik.jpg
Według Komisji Europejskiej, budynki są sektorem odpowiadającym za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 Unii Europejskiej.

Renowacja i poprawa efektywności energetycznej stwarzają możliwość uzyskania znacznych oszczędności energii, które z kolei mogą zredukować całkowite zużycie energii w Unii Europejskiej o 5-6% i obniżyć emisję CO2 o około 5%.
Jeżeli spojrzymy na ewolucję potrzeb energetycznych sektora mieszkaniowego, to widzimy, że radykalnie zmniejszyła się ilość energii zużywanej dla celów ogrzewania, w wyniku czego ilość energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej ma coraz większy udział w całkowitym zużyciu energii dla celów gospodarstwa domowego.
Wymiennik ciepła zainstalowany na odpływie do kanalizacji może skutecznie odzyskiwać część tej energii obniżając nasze zużycie energii w sposób kosztowo efektywny. 

Share >