System łączników zaprasowywanych do instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

Jeden z producentów łączników do instalacji z miedzi wprowadził innowacyjny łącznik zaprasowywany, który stosowany jest w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych w Stanach Zjednoczonych i większości krajach europejskich.

Został on wykonany zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych. Jest to wytrzymały system łączników do szybkiego i łatwego użycia w celu uzyskania bezpiecznego i trwałego połączenia.

 

Share >