Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie

Miedź to naturalny materiał o doskonałych własnościach fizycznych. Miedź jest trwała, niezawodna, odporna na wysokie i niskie temperatury oraz korozję. Jest w 100% antydyfuzyjna dla gazów. Dzięki temu instalacje z miedzi i jej stopów są szeroko stosowane w klimatyzacji i chłodnictwie. Do zbudowania tych instalacji stosuje się rury miedziane wykonane zgodnie z normą PN-EN 12735-1.

Rury te, podobnie jak powszechnie stosowane rury instalacyjne (zgodnie z PN-EN 1057) wykonane są z miedzi Cu-DHP, odtlenionej fosforem zawierającej  Cu + Ag > 99,90 % i 0,015 % < P < 0,040. Wg normy PN-EN 12735 – 1 rura do chłodnictwa i klimatyzacji może być wykonywana  w wymiarowaniu calowym lub metrycznym,  dostępna jest w stanie twardym lub miękkim, w izolacji termicznej lub bez. Rury miękkie metryczne są dostępne w wymiarach od 4 x 1 do 22 x 1 mm, zaś w stanie twardym od 6 x 1 do 108 x 2,5 mm. Rury miękkie calowe produkowane są od wymiaru 3/16” do 7/8” zaś w stanie twardym od 3/8” do 4 1/8”. Rury twarde można kupić w odcinkach 5 metrowych, zaś w stanie miękkim w kręgach
o długości 15,25 i  30,5 m dla wymiarów calowych oraz 25 lub 35 m dla rur o wymiarach metrycznych. Norma określa także stan i czystość  powierzchni wewnętrznej, która ma parametry zdecydowanie wyższe od rury instalacyjnej. Zaślepione końce rur zabezpieczają je przed ewentualnym zabrudzeniem podczas transportu, składowania, czy na budowie. Rury te mogą współpracować z czynnikami chłodniczymi nowej generacji typ R407C i R410A. Rura chłodnicza na powierzchni zewnętrznej zgodnie z normą ma trwałe oznaczenie. Przykładowe oznaczenie rury metrycznej i calowej przedstawiają poniższe rysunki.

Objaśnienie:
Nazwa® – nazwa fabryczna rury,
PRODUCENT – Nazwa producenta rury,
6 x 1 – wymiar rury w mm,
1/4” X 0,03” x 50’ – wymiar w calach
PN EN 12735-1  - norma rury,
R 290, R 220 – stan twardości
05/15 – miesiąc i rok produkcji
Na rynku dostępne są także rury w izolacji termicznej. Przeważnie mają grubość 9 mm w stanie miękkim w wykonaniu calowym lub metrycznym. Izolacja termiczna takich rur posiada następujące własności:- - polietylen sieciowy o porach zamkniętych,
- nietrujący, odporny na działanie promieniowania UV,
- współczynnik przewodzenia ciepła przy 0 °C ≥0,36 W/mk,
- temperatura pracy od -80 °C do +105 °C,
- klasa palności B2 wg DIN 4102
- kondensacja pary wodnej > 7000my.
Instalacje chłodnicze łączone są przez lutowanie twarde lutem twardym z minimalną 2% zawartością srebra lub spawanie w osłonie gazów obojętnych.
W chłodnictwie, a w szczególności w systemach chłodniczych supermarketów, coraz częściej wdrażane są proekologiczne koncepcje urządzeń. Stosowany w tym przypadku nowoczesny, przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy, jakim jest CO2, wymaga wysokich ciśnień roboczych. Dla tych zastosowań dostępny jest nowy system rurowy ze stopu miedzi z małą domieszką (ok. 2,5 %) żelaza. Rury i kształtki wykonane są ze stopu miedzi CuFe2P o wysokiej wytrzymałości, który z powodzeniem jest stosowany od lat w elektrotechnice i przemyśle samochodowym. Stosowanie tego stopu pozwala  na wykonanie ekonomicznej instalacji systemów chłodniczych o ciśnieniu roboczym do 120 barów, rurami o grubości ścianki i średnicy zewnętrznej mniejszej niż w powszechnie stosowanych instalacjach stalowych.
System ten może być również zastosowany do innych czynników chłodniczych po konsultacji z producentem systemu.  Stop ma dobre właściwości przetwórcze podobne do tych, jakie posiada miedź.  Do łączenia instalacji  spawanie zastąpiono lutowaniem!  Rury mogą być lutowane na twardo przy wykorzystaniu kształtek z tego samego materiału, które również dostępne są na rynku.
Rury i kształtki są odpowiednio oznakowane, tak więc poszczególne części składowe systemu można za każdym razem precyzyjnie zidentyfikować. W oznaczeniu podaje się nazwę producenta, markę® rury, oznaczenie składu stopu ( CuFe2P), wymiar, max. ciśnienie robocze ( 120 bar), stan utwardzenia oraz datę i godzinę produkcji .

Share >