Rury z miedzi i stopów miedzi stosowane w chłodnictwie

Artykuł, który ukazał się w Rynku Instalacyjnym w wydaniu wrześniowym.

Artykuł poświęcony jest zastosowaniu rur miedzianych i ze stopów miedzi w instalacjach chłodniczych. Przedstawiono  normy, kryteria oraz warunki jakie powinny spełniać rury, aby mogły być stosowane w tego typu instalacjach. Szczegółowo opisana została także rura ze stopu miedzi i żelaza, która jest stosowana do zastosowań wysokociśnieniowych, w którym stosuje się ekologiczne czynniki chłodzące.

 

Share >