Ogrzewanie powierzchniowe z rur miedzianych w obiektach basenowych

W halach basenowych zastosowanie ogrzewania podłogowego, pozwalającego na utrzymanie odpowiedniej temperatury posadzki, może pozytywnie wpływać na odczucie komfortu użytkowników. A zamontowanie takiego systemu wykorzystującego rury miedziane pozwala na osiągnięcie najwyższej wydajności cieplnej.

Baseny pływackie bez względu na porę roku, dnia i ilość użytkowników wymagają stałej pracy instalacji uzdatniania wody oraz instalacji grzewczej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. W obiektach basenowych wyodrębnić można różne strefy funkcjonale (hala basenowa, szatnie, przebieralnie, pomieszczenia biurowe i techniczne, strefa gastronomii). Różne wymagania techniczne i technologiczne poszczególnych stref wpływają na koszty eksploatacyjne całego obiektu. 
Udział kosztów  energii cieplnej i elektrycznej stanowi prawie 60% kosztów całkowitych. Należy dołożyć więc starań, aby nakłady finansowe na eksploatację krytej pływalni były możliwie jak najmniejsze.

Ogrzewanie w halach pływackich

Hala niecki basenowej znacznie różni się od pozostałych pomieszczeń obiektu. Występują tu najczęściej spore kubatury: duże wysokości i duża powierzchnia (w tym znaczna powierzchnia przeszklona ścian zewnętrznych).  Wykluczają one, ze względów ekonomicznych, ale także aranżacji pomieszczeń i bezpieczeństwa użytkowników, tradycyjne systemy grzewcze. W zależności od typu basenu (rekreacyjny, sportowy, rehabilitacyjny) zaleca się temperaturę od 28°C do 32°C, wilgotność w zakresie 50% do 60%, zaś prędkość powietrza nie powinna przekraczać 0,2 m/s. System ogrzewania podłogowego w halach pływackich może zwiększyć odczuwalny komfort w pomieszczeniu poprzez zachowanie wymaganego, równomiernego rozkładu temperatury. Odgrywa to szczególną rolę w pomieszczeniach pomocniczych, takich jak szatnie, przebieralnie, natryski, pomieszczenia biurowe, recepcja czy hol. W strefie niecki basenowej nie jest to rozwiązanie zalecane, gdyż ogrzewanie podłogowe nie jest w stanie pokryć statycznych strat ciepła budynku. Dodatkowo występuje zbyt mała różnica temperatur, a zwiększenie ciepła posadzki w hali basenu powyżej wartości normatywnych może powodować  dyskomfort.
Ogrzewanie podłogowe cechuje rozkład temperatury najbardziej zbliżony do idealnego dla człowieka. Komfort cieplny w pomieszczeniu można uzyskać przy temperaturach niższych o 1-2°C od temperatury otoczenia w analogicznym pomieszczeniu wyposażonym w inny system grzewczy. Ciepło przekazywane jest na drodze promieniowania. Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się niską temperaturą wody zasilającej (max. do 55°C), a optymalny spadek temperatury wody w wężownicach kształtuje się na poziomie 10°C (dopuszczalny zakres 5÷10/15°C). Typowe parametry wody zasilającej i powracającej z wężownic wynoszą więc: 55°C/45°C; 50°C/40°C; 45°C/35°C, 40°C/30°C.

Systemy ogrzewania podłogowego z rurami miedzianymi

Spośród dostępnych na rynku systemów ogrzewania podłogowego na szczególną uwagę zasługuje ten wykonany z rur miedzianych - ze względu na możliwość osiągnięcia najwyższej wydajności cieplnej. Miedź ma najwyższy współczynnik przewodności cieplnej (λ=370W/mK). Rury miedziane do ogrzewania powierzchniowego charakteryzują się absolutną szczelnością gazową i dyfuzyjną (nie przepuszczają gazów ani tlenu) oraz przede wszystkim wysoką odpornością na starzenie się i wpływ czynników mechanicznych, co gwarantuje niezawodne działanie systemu grzewczego przez długi czas. Jest to decydujące dla rur układanych w jastrychu. Dodatkowo są one odporne na wysokie temperatury, pozwalają na wykonanie dokładnych połączeń, a miedź jest materiałem, który można poddać recyklingowi. 
Do ogrzewania płaszczyznowego w obiektach basenowych możemy zastosować rury miedziane w stanie miękkim wykonane zgodnie z normą PN-EN 1057. Rura w stanie miękkim w kręgach produkowana jest do średnicy 22 mm, a do ogrzewania podłogowego stosuje się średnice do 18 mm (6, 8, 10, 12, 15 i 18 mm). Należy pamiętać, że nie wolno zalewać betonem gołych rur miedzianych - na rynku dostępne są systemowe rury miedziane do ogrzewania podłogowego w osłonie. Goła rura miedziana może być natomiast wykorzystywana przy zabudowach suchych albo jeśli  jest zalewana specjalnie przystosowanym do tego rodzaju ogrzewania jastrychem z asfaltu bitumicznego, który raczej nie jest stosowany w tego typu obiektach.
Na rynku dostępny jest także kompletny nieznormalizowany (rury o grubości ścianki mniejszej niż przewiduje norma PN-EN 1057) miedziany system ogrzewania powierzchniowego, który z jednej strony jest doskonałą rurą rdzeniową, z drugiej zaś materiałem dającym się  świetnie układać. Dzięki specjalnym procesom produkcyjnym rury  zwinięte w kręgi są wyjątkowo plastyczne i  łatwe w instalowaniu. Do ogrzewania płaszczyznowego najczęściej stosowane są rury 12 x 0,7 i 14 x 0,8 mm w stanie miękkim R220 w kręgach 50 m. W przypadku zalewania rur jastrychem cementowym stosuje się rury z płaszczem ochronnym, który praktycznie nie ogranicza przewodzenia ciepła, a jednocześnie chroni rurę rdzeniową przed uszkodzeniami mechanicznymi, zewnętrznymi czynnikami chemicznymi, a także umożliwia niezakłócone wydłużanie się rury rdzeniowej oraz odbiera na łukach część wydłużenia termicznego.

Innowacyjna miedziana rura z zespoloną otuliną

Ostatnio do ogrzewania płaszczyznowego stosuje się również innowacyjną  rurę  dwuwarstwową o cienkościennym rdzeniu  miedzianym z trwale zespoloną osłoną (otuliną)z tworzywa sztucznego PERT.  Jest ona  o około 50% lżejsza i o 40% tańsza od klasycznej rury stosowanej w ogrzewaniu powierzchniowym, zachowując przy tym pozostałe zalety, takie jak odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozje, stu procentowa antydyfuzyjność, nieograniczona żywotność. Charakteryzuje się nieznaną dotychczas w przypadku rur metalowych elastycznością. Tego typu rury są lekkie i elastyczne (łuki można wykonywać bez kształtek z niewielkimi promieniami zgięcia, ręcznie lub za pomocą giętarki), łatwe w montażu (połączenia poszczególnych odcinków instalacji przez zaprasowywanie z wykorzystaniem  złączek zaprasowywanych systemowych lub innych dostępnych na rynku o tej samej średnicy ) oraz mają wysoką wytrzymałość mechaniczną (z dopuszczalnym ciśnieniem roboczym ponad 30 bar, również w wysokich temperaturach). Dodatkowo z upływem czasu nie zamulają się, nie tracą swej elastyczności i pozwalają na połączenie z klasyczną instalacją z rur miedzianych.
Wspomniana rura występuje w trzech wymiarach, jednak najczęściej stosuje się   16 x 2 mm (grubość ścianki miedzianej 0,35 mm).
Wymiary i podstawowe dane techniczne rury przedstawiono w tabeli:

Wymiary:                                                                             mm

14x2

16x2

20x2

Średnica zewnętrzna otuliny                                          mm

14

16

18

Grubość ścianki otuliny                                                 mm

1,70

1,65

1,50

Grubość ścianki rury miedzianej                                   mm

0,30

0,35

0,50

Wytrzymałość mechaniczna wg DIN EN 1057

R220

R220

R220

Dopuszczalne ciśnienie robocze do 100°C                    bar

33

32

34

Ciężar łączny                                                               kg/m

0,147

0,189

0,311

Forma dostawy

kręgi do 100 m

kręgi do 100 m

kręgi do 100 m

Producenci rur miedzianych oferują też gotowe panelowe systemy ogrzewania ściennego w zabudowie suchej, z systemowymi rurami miedzianymi 12 x 0,7, 14 x 0,8 mm lub z kompozytowymi cienkościennymi rurami miedzianymi 16 x 2 mm. Panele takie montuje się na ścianach w miejscach przeznaczonych dla tradycyjnych grzejników.
System ogrzewania powierzchniowego z miedzi to nie tylko komfort i bezpieczeństwo dla użytkownika ogrzewania, ale także łatwość i prostota montażu dla wykonawcy. W przeciwieństwie do rur z tworzyw sztucznych montaż rury miedzianej można wykonywać przy niskich temperaturach w obiekcie, gdyż przy ułożeniu pętli rura nie sprężynuje (miedź jest plastyczna również w niskich temperaturach). Zastosowanie gotowych paneli grzewczych przyspiesza prace montażowe i zapewnia ciepło w pomieszczeniach, gdzie tradycyjne grzejniki nie mogłyby być zastosowane.

Share >