Montaż rur miedzianych przez zaprasowywanie

Ideą połączenia zaprasowywanego jest złącze z o-ringiem z trwałego tworzywa zaciśnięte przy użyciu odpowiedniego narzędzia.

Różnice w systemie zaciskania polegają na tym, że mamy łączniki z obustronnym lub jednostronnym zaciskiem wokół uszczelnienia. Nie ma to jednak wpływu na wymagania, gdyż zarówno jedne, jak i drugie muszą spełniać takie same kryteria. Łącznik z obustronnym zaciskiem wokół uszczelnienia stosowany jest przez większość producentów, a zaletą tego rozwiązania jest duża szczelność (ze względu na obustronny docisk wokół o-ringu), lepsze prowadzenie rury w łączniku oraz duża trwałość. Natomiast plusem łączników z jednostronnym zaciskiem są ich mniejsze gabaryty i ciężar.

Jaka instalacja, taki łącznik

Łączniki zaprasowywane wykonywane są z miedzi i brązu. Zależnie od rodzaju instalacji powinny mieć one pierścień uszczelniający typu o-ring:

– do instalacji ciepłej i zimnej wody oraz ogrzewania  w kolorze czarnym z EPDM (praca w temp. od -20 do 70°C);

– do instalacji paliw gazowych i płynnych – w kolorze żółtym z HNBR (praca w temp. od -30 do 150°C);

– do instalacji solarnych z FKM – nie ma jednolitego oznaczenia koloru łącznika: oferowane są złączki z o-ringiem w kolorze czarnym, zielonym lub czerwonym (praca w temp. od -20 do 140°C, chwilowa do 230°C).

Łączniki do instalacji ciepłej i zimnej wody oraz grzewczych muszą mieć aprobatę techniczną oraz atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w instalacjach wody pitnej. Natomiast każda złączka do gazu na powierzchni zewnętrznej powinna mieć stałe oznaczenie w postaci żółtej kropki oraz widoczne oznakowanie: MOP 5, T2. Informuje ono o parametrach pracy instalacji, w jakich łączniki mogą być stosowane, tj. ciśnienie pracy do 5 bar i temperatura gazu do 70°C. Z kolei na powierzchni zewnętrznej łączników do instalacji solarnych znajdziemy dodatkowe oznaczenia w postaci białej, zielonej lub czerwonej kropki, co ma na celu ułatwienie prawidłowej identyfikacji złączki.

Wykonywanie złącza zaciskowego

Złącza zaciskowe stosuje się do wykonywania instalacji z rur miedzianych spełniających wymogi normy PN-EN 1057. Połączenie następuje wskutek zaprasowania łącznika z rurą za pomocą zaciskarki elektrycznej. Do zaciskania złącza stosuje się szczęki i pierścienie (kołnierze) zaciskowe. Szczęki używane są do średnicy 64 mm. Do zaciskania złącza dwustronnego służą szczęki o profilu B, V lub M, zaś do jednostronnego – szczęki o profilu SA (ośmiokątne) oraz M i V (sześciokątne). Dla średnic od 64 do 108 mm włącznie stosuje się specjalne łańcuchowe kołnierze zaciskowe. Przy doborze szczęk i zaciskarek należy przestrzegać zaleceń producentów łączników zaciskowych.

Zalety technologii zaprasowywania

Technologia zaprasowywania to ogromna oszczędność czasu – montaż instalacji zajmuje o około 30% mniej czasu w porównaniu z lutowaniem. Stosując zaciskanie, eliminuje się też zagrożenia wynikające z operowania otwartym ogniem, a złącze jest estetyczne i bezpieczne (producenci wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia, pozwalające na łatwą lokalizację nieszczelności w razie nieprawidłowego zaciśnięcia połączenia). Moim zdaniem, stosowanie złączy zaciskanych byłoby w Polsce o wiele częstsze, gdyby nie dużo wyższa cena łącznika zaprasowywanego niż łącznika przeznaczonego do lutowania kapilarnego oraz wysoka cena szczęk i urządzenia do zaprasowywania. Koszt robocizny w Polsce jest dużo niższy niż w innych krajach europejskich i oszczędność robocizny nie pokrywa kosztów, jakie należy ponieść na zakup łączników i narzędzi.

Share >