Kolektory słoneczne. Zastosowania i opłacalność

Raport o stosowaniu i opłacalności kolektorów słonecznych.

Słoneczny kolektor grzewczy jest urządzeniem, które przekształcaenergię promieniowania słonecznego na wewnętrzną energię cieplną cieczy lub powietrza. Stosowane są głównie do ogrzewania wody i powietrza, w sieciach ciepłowniczych, w przemyśle do zapewnienia ciepła technologicznego oraz klimatyzacji i urządzeniach grzewczych. Większość kolektorów słonecznych grzewczych jest obecnie stosowana w budynkach w których istnieje zapotrzebowanie na ciepło niskotemperaturowe i słuzy do ogrzewania wody i pomieszczeń. jeżeli chcesz dowiedzeć się więcej o kolektorach słonecznych, ich zaletach i opłacalności stosowania to zobacz raport na ten temat.

czytaj więcej:

Share >