Instalacje z rur miedzianych – estetyczne, trwałe i bezpieczne

Instalacja wodna, grzewcza i gazowa to jedne z najważniejszych elementów, które mają wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort przyszłych mieszkańców domu.

Aby były one trwałe i niezawodne, a do tego estetycznie wykonane, najlepiej zastosować rury miedziane spełniające normę PN-EN 1057. Przygotowując instalację tego typu należy jednak pamiętać o kilku kluczowych elementach.

INSTALACJE ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

Wykorzystanie miedzi w instalacjach zimnej i ciepłej wody wiąże się z koniecznością spełnienia kilku kryteriów. Po pierwsze, dotyczą one samej wody. Ciecz powinna posiadać odczyn pH > 7, zawartość jonów azotanowych powinna być mniejsza od 30 mg/l, a stosunek zasadowości ogólnej do jonów siarczanowych musi być większy od 2. Po drugie, trzeba pamiętać o kilku kluczowych kwestiach technicznych. Nie zaleca się m.in. stosowania kolanek, które powinny być zastępowane łukami. Ponadto, prędkości przepływu wody powinny być ograniczone do 1 m/s w poziomach oraz 2 m/s w podłączeniach punktów czerpalnych. W celu ochrony instalacji przed zdzieraniem tlenkowej warstwy ochronnej, obowiązkowo należy zainstalować ltr mechaniczny o zdolności zatrzymywania cząstek większych niż 80 μm. Minimalna grubość ścianki rury miedzianej nie może być mniejsza niż 1 mm. Ważne jest także, aby poszczególne odcinki instalacji łączyć za pomocą lutowania miękkiego, w przypadku rur o średnicy mniejszej niż 28 mm. Dla średnic większych stosuje się lutowanie twarde. Alternatywną metodą jest zaprasowywanie. Przy łączeniu instalacji z miedzi i stali, rury stalowe należy stosować tylko przed rurami miedzianymi, patrząc w kierunku przepływu wody. Po zakończeniu instalacji należy obowiązkowo skontrolować jakość wody. Woda do picia z instalacji miedzianych nie powinna zawierać więcej niż 2 mg Cu 2+/l.

INSTALACJE GRZEWCZE

Instalacje grzewcze grzejnikowe wykonywane są najczęściej z rury twardej, zgodnej z normą PN-EN 1057. Aby system grzewczy był bezawaryjny, warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Z uwagi na rozszerzalność cieplną miedzi, odcinki o długości powyżej 5 m powinny posiadać kompensację termiczną przez odpowiednie prowadzenie przewodów (kompensacja naturalna) lub przez stosowanie elementów kompensujących w instalacji. Ponadto prowadząc rury przez ścianę, instalacje należy umieścić w rurze z PCV. W przypadku ogrzewania podłogowego, można stosować rury miedziane w stanie miękkim, wykonane zgodnie z normą PN-EN 1057. Rura w stanie miękkim w kręgach, produkowana jest do wymiaru 22 mm, jednak do ogrzewania podłogowego stosuje się rury o średnicy do 18 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18 mm). Należy pamiętać, że rur miedzianych bez osłony nie wolno zalewać betonem. Na rynku dostępne są systemowe rury miedziane do ogrzewania podłogowego w osłonie. Poza rurą instalacyjną (PN-EN 1057) stosuje się również rurę systemową, która może być montowana tylko do ogrzewania powierzchniowego. Jest ona produkowana w wymiarach:: 12x0,7, 14x0,8, 15x0,8, 18x0,8. Rura ta występuje zarówno w otulinie i bez. Ważne jest to, że poszczególne elementy instalacji powierzchniowej łączy się ze sobą za pomocą lutowania twardego. W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje kompozytowa rura cienkościenna z miedzi. Ma ona cienką ścianę z miedzi trwale zespoloną z otuliną z tworzywa PE-RT. Rura ta jest ok. 50% lżejsza i 40% tańsza od rury klasycznej. Najczęściej stosuje się rury o wymiarach: 14x2 i 18x2 (grubość ścianki miedzianej 0,35 mm). Poszczególne elementy instalacji łączy się przez zaprasowywanie. Co istotne, rurę cienkościenną można stosować także do instalacji wodnych oraz ogrzewania tradycyjnego.

INSTALACJE GAZOWE

Dobrze wykonana instalacja gazowa to klucz do bezpieczeństwa budynku oraz jego mieszkańców. W konstrukcjach tego typu wykonanych z miedzi stosuje się rurę twardą o grubości ścianki powyżej 1 mm. Elementy instalacji można łączyć lutowaniem twardym lub przez zaprasowanie specjalnego łącznika (o żółtym oringu), przeznaczonego do tego typu instalacji. Przy wykonywaniu instalacji gazowej należy pamiętać, że rur gazowych nie można zakrywać i nie wolno ich montować na zewnętrznych ścianach budynku.

Share >