Co nowego w technologii chłodnictwa i klimatyzacji

CuFe2P rézcső
Nowe informacje o rurach ze stopu miedzi z żelaza

Uzupełniamy nasza stronę o zastosowaniach rur miedzianych w chłodnictwie i klimatyzacji o nową informację o zastosowaniu rury ze stopu miedzi i żelaza CuFe2P o max. ciśnieniu roboczym 120/130 bar, która ma zastosowanie dla ekologicznego czynnika chłodzącego CO2, który jest przyjazny dla środowiska. 

Aby uzyskać szczegółowych informacji zobacz stronę Chłodnictwo i klimatyzacja.

Share >