Proces produkcyjny

Rury miedziane są wytwarzane w kilku etapach:

Odlewanie kęsów:

Pierwszy etap polega na odlewaniu kęsów, którego surowcem jest kombinacja miedzi katodowej pochodzącej z huty miedzi i złomu, którego proporcja jest ściśle kontrolowana.

Wyciskanie:

Odlane kęsy podgrzewa się do temperatury 900°C w piecu gazowym i dostarcza  do prasy o nacisku 4 tyś. ton, która wyciska w wodzie chłodzącej 80 m długości tuleję, która jest produktem w procesie ciągnienia.

Ciągnienie:

Proces ten polega na sekwencyjnej redukcji wymiarów tulei do wymaganego wymiaru końcowego rury miedzianej. Z jednego kęsa powstaje  w jednym odcinku ok. 1 km rury o średnicy 15 mm.

Wykończenie:

Ostatnim etapem produkcji rury jest proces wykończenia. W procesie tym rury twarde są prostowane. Rura półtwarda jest wyżarzana i poddana końcowemu ciągnieniu wykańczającemu. Rury w stanie miękkim wykańcza  się na specjalnej linii i zwija w kręgi o dł. 25 lub 50 m. W etapie końcowym sprawdza się za pomocą elektronicznych testów  czystość rury, nanosi trwałe oznaczenie na powierzchni zewnętrznej rury oraz przecina na odpowiednie odcinki lub zwija w kręgi o wymaganych długościach.

Share >