Normy

Europejskie normy dla rur I łączników z miedzi

Europejskie normy zostały ustanowione,  aby ujednolicić  przepisy dotyczące wykonywania miedzianych rur i łączników w Europie.  Powoduje to, że produkty różnych producentów pasują do siebie, gdyż  wykonane są z tego samego materiału, posiadają takie same wymiary i oznaczenia.

Rury miedziane;

EN 1057 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Przykład znakowania rury instalacyjnej na powierzchni zewnętrznej:

4web.jpg 

EN 12735 – 1  Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część pierwsza: Rury do instalacji rurowych.

Przykład znakowania rury do klimatyzacji i chłodnictwa:

Rura o wymiarowaniu metrycznym

1web.jpg

Rura o wymiarowaniu calowym

2web.jpg

EN 13348 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych I próżni.

Przykład znakowania rury do gazów medycznych i próżni:

3web.jpg

Łączniki

EN 1254 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne ma pięć części z oddzielnymi  końcowymi wykazami zastosowań :

EN 1254-1 Część pierwsza:  Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego.

lub

EN 1254-2 Część druga: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi.

EN 1057 i EN 1254

Rury i łączniki wykonane wg europejskich norm będą w użyciu przez dłuższy czas, dlatego produkty będące w użytkowaniu mają naniesione trwałe oznaczenie na zewnętrznej powierzchni. 

Zapoznaj się z pełnymi warunkami technicznymi dla rury i łączników miedzianych  wynikającymi z norm europejskich oraz ich przeznaczeniem.

Share >