Łączniki

 

raccordi_rame_vari.jpgŁącznik z miedzi i stopów miedzi są dostępne w kompatybilnych  zakresach wymiarowych i  podobnych konfiguracjach jak rury miedziane. Łączniki stosowane do wykonywania instalacji z rur miedzianych produkuje się zgodnie z europejską normą EN 1254. Do łączenia rur miedzianych o średnicy zewnętrznej od 8 mm do 108 mm służą łączniki do lutowania kapilarnego oraz łączniki zaciskowe, które w zależności od budowy dzielą się na skręcane (z nakrętka), zaprasowywane oraz samozaciskane. 

Konieczność stosowania szybszych, czystszych i bezpieczniejszych technik łączenia instalacji z rur miedzianych przyczyniła się do zmian w projektowaniu  i stosowanych technikach łączenia instalacji. Coraz powszechniej stosuje się bez ogniowe metody łączenia instalacji z rur miedzianych zastępujące tradycyjne lutowanie kapilarne, które są rozwijane przez producentów łączników miedzianych

Technologia wykonywania połączeń:

Lutowanie miękkie

Lutowanie twarde

Zaprasowywanie

Samozaciskanie

Połaczenie rozłączne

 

Share >

Podręcznik poświęcony technologi łączenia elementów instalacji z miedzi z wykorzystaniem łączników wykonanych z miedzi i stopów miedzi.Podręcznik jest przeznaczony głównie do projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego oraz instalatorów.
15/04/2015