Zaprasowywanie - łączenie rur miedzianych

Łączenie rur miedzianych przez zaprasowywanie to doskonała alternatywa dla łączenia rur miedzianych poprzez lutowanie. Zalety tego rozwiązania są oczywiste: wysoki poziom bezpieczeństwa i ekonomiczność. Decydują o tym dwa czynniki: szybki montaż, który zajmuje ok. 50% mniej czasu w porównaniu z lutowaniem oraz wyższy poziom bezpieczeństwa podczas pracy, gdyż unikamy operowania otwartym ogniem.

tvarovky8_2.jpg

Ponadto w przypadku używania lutu twardego łatwo uszkodzić warstewkę tlenku miedzi, która chroni materiał przed korozją. Wypływy topnika do lutowania miękkiego na wewnętrzną powierzchnię rury mogą natomiast spowodować rozpoczęcie procesów korozyjnych. Jakość połączeń zależy więc w dużym stopniu od pewnej ręki i sprawności manualnej instalatora. Takich problemów nie ma przy zastosowaniu połączeń zaprasowywanych. Złączka zostaje nasunięta na rurę miedzianą na oznaczoną głębokość, a następnie zaprasowana za pomocą zaciskarki akumulatorowej lub sieciowej.

Zaprasowywanie powszechnie stosuje się w instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych oraz solarnych a także w przemyśle - w instalacjach technologicznych, sprężonego powietrza czy przewodach wody chłodzącej.

Instalacje solarne wykonuje się w zakresie średnic instalacji od 12-108 mm.

pressfitting.jpg

Parametry robocze dla poszczególnych typów instalacji oraz rodzaju mediów  przedstawia tabela:

Rodzaj instalacji

Ciśnienie (w barach)

Temperatura (w °C)

Medium

Wodne: wody pitnej ciepłej wody użytkowej

16

10

30

90

woda

Instalacje grzewcze

6

110

woda

Sprężone powietrze

10

30

powietrze bez oleju

Instalacje chłodnicze

10

5

woda

Instalacje solarne

6

od -30 do +140

230*

50/50

woda/glikol

*maks. temp. chwilowa

W zależności od budowy łącznika do zaciskania złącza stosuje się szczęki o różnym profilu. Szczęki stosuje się do średnicy 64mm. Zaś dla średnic powyżej 64 mm do 108 mm stosuje się  specjalne kołnierze zaciskowe, które współpracują z zaciskarkami.

Share >