Lutowanie twarde miedzi - temperatura lutowania i topnienia miedzi

Lutowanie twarde jest to sposób łączenia elementów z miedzi lub jej stopów przy zastosowaniu lutów twardych o temperaturze topnienia powyżej 450 °C. Temperatura topnienia lutów twardych wynosi 630 -890 °C. 

Proces przygotowania łączonych powierzchni

Powierzchnia  zewnętrzna rury miedzianej  przed lutowaniem powinna być oczyszczona specjalnym czyścikiem z włókna tworzywowego, zaś powierzchnia wewnętrzna rury i łącznika specjalną  szczotką stalową, której wymiar odpowiada średnicy rury. Rura z łącznikiem musi być dobrze dopasowane i w razie potrzeby rura powinna być kalibrowana ( szczególnie w stanie miękkim). Zadziory i opiłki powinny być usunięte przed procesem lutowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Topnik

Przy stosowaniu lutów miedziano-fosforowych w lutowaniu twardym w połączeniach miedź-miedź, topnik nie jest wymagany (jako topnik działa fosfor). Jeżeli łączone są elementy miedzi z elementami z mosiądzu i brązu to należy stosować topnik do lutowania twardego.

 

Lutowanie twarde

Technologia wykonania połączenia jest taka sama jak w lutowaniu miękkim. Temperatura złącza jest wyższa i wynosi ok. 750 °C (ciemno-czerwone zabarwienie materiału).
Po procesie lutowania złącze pozostawić do ochłodzenia, oraz zmyć wodą nadwyżkę topnika.

 

 

 

 

Prace końcowe

Przed oddaniem do użytkowania instalacje należy przepłukać. Jeżeli zachodzi konieczność, to instalacje wodne należy zdezynfekować termicznie.
Pozostały zgorzel węglowy można usunąć za pomocą drucianej szczotki.

Więcej informacji o połączeniu lutowanym lutem twardym znajdziesz w załącznikach.

Share >