Lutowanie miękkie miedzi - Instrukcje i poradnik - Jak lutować rury miedziane na miękko?

Lutowanie miękkie to popularny sposób łączenia instalacji z miedzi stosowany od lat, ciągle rozwijany i ulepszany. Jest to niezawodny sposób łączenia, gdy jest w użyciu kompetentnych i profesjonalnych instalatorów.
Polega ono na łączeniu rury i łącznika za pomocą lutu o temperaturze niższej niż temperatura topnienia łączonych elementów. W procesie tym wykorzystane jest zjawisko dyfuzji (wzajemne przenikanie cząsteczek łączonych elementów i lutu). Powierzchnie lutowane powinny być czyste i pozbawione krawędzi, a powierzchnia rury w miejscu łączenia powinna być pokryta topnikiem, który zabezpiecza materiał rury i łącznika przed nadmiernym utlenianiem.  Jeżeli odstęp miedzy łączonymi elementami będzie mniejszy od 0,5 mm to jest to lutowanie kapilarne, gdy jest większe od 0,5 mm to jest to wtedy lutowanie szczelinowe. Lutowanie kapilarne charakteryzuje się większa wytrzymałością złącza. Prawidłowo wykonane połączenie kapilarne lutem miękkim zapewnia tanie, szybkie, trwałe, wytrzymałe i szczelne połączenie.

Proces przygotowania łączonych powierzchni

Powierzchnia  zewnętrzna rury miedzianej  przed lutowaniem powinna być oczyszczona specjalnym czyścikiem z włókna tworzywowego, zaś powierzchnia wewnętrzna rury i łącznika specjalną  szczotką stalową, której wymiar odpowiada średnicy rury. Rura z łącznikiem musi być dobrze dopasowane i w razie potrzeby rura powinna być kalibrowana ( szczególnie w stanie miękkim). Zadziory i opiłki powinny być usunięte przed procesem lutowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Topnik

Nałóż topnik na powierzchnie zewnętrzną rury unikając jego nadmiaru i włóż rurę do łącznika. Wytrzyj nadmiar topnika szmatką.  W przypadku lutowania miękkiego stosuj luty Sn/Cu lub Sn/Ag.
Unikaj stosowania lutów zawierających szkodliwe związki np. ołowiu. Dla instalacji wodnych stosuj luty z atestem PZH.

Regulacja płomienia palnika

W przypadku lutowania miękkiego  intensywność płomienia zależy od rozmiaru głowicy palnika, którą  należy dobrać do średnicy rury , aby lutowanie odbywało się w neutralnym płomieniu. Unikać należy przegrzewaniu łączonych elementów, które powodują dodatkowe utlenianie się powierzchni łączonych i zmniejszenie wytrzymałości połączenia. Podczas zapalania płomienia w pobliżu nie mogą znajdować się łatwopalne przedmioty a pomieszczenie dodatkowo powinno być wentylowane.

 

 

Lutowanie miękkie

Włóż koniec rury w łączniku aż do zatrzymania w ograniczniku, a następnie podgrzej równomiernie połączenie na całej długości łączenia.
Rozpocznij proces  lutowania we właściwej temperaturze pracy w momencie stopienia się pasty lutowniczej (charakterystyczna barwa w kolorze srebra).
Lut powinien stopić od ciepłego materiału a nie od płomienia palnika.
Polutowaniu wytrzyj połączenie wilgotną szmatką.
Pozostawić w bezruchu  łącze do skrzepnięcia lutowia ruszając łączenia.
Przed oddaniem do użytkowania instalacje należy przepłukać.  Jeżeli zachodzi konieczność, to instalacje wodne należy zdezynfekować termicznie.

Prace końcowe

Przed oddaniem do użytkowania instalacje należy przepłukać. Jeżeli zachodzi konieczność, to instalacje wodne należy zdezynfekować termicznie.
Pozostały zgorzel węglowy można usunąć za pomocą drucianej szczotki.

Więcej informacji o połączeniu lutowanym lutem miękkim znajdziesz w załącznikach:

Share >