Lutowanie miękkie miedzi - Instrukcje i poradnik - Jak lutować miedź na miękko?

Lutowanie miękkie to popularny sposób łączenia instalacji z miedzi stosowany od lat, ciągle rozwijany i ulepszany. Jest to niezawodny sposób łączenia, gdy jest w użyciu kompetentnych i profesjonalnych instalatorów.

Polega ono na łączeniu rury i łącznika za pomocą lutu o temperaturze niższej niż temperatura topnienia łączonych elementów. W procesie tym wykorzystane jest zjawisko dyfuzji (wzajemne przenikanie cząsteczek łączonych elementów i lutu). Powierzchnie lutowane powinny być czyste i pozbawione krawędzi, a powierzchnia rury w miejscu łączenia powinna być pokryta topnikiem, który zabezpiecza materiał rury i łącznika przed nadmiernym utlenianiem.  Jeżeli odstęp miedzy łączonymi elementami będzie mniejszy od 0,5 mm to jest to lutowanie kapilarne, gdy jest większe od 0,5 mm to jest to wtedy lutowanie szczelinowe. Lutowanie kapilarne charakteryzuje się większa wytrzymałością złącza. Prawidłowo wykonane połączenie kapilarne lutem miękkim zapewnia tanie, szybkie, trwałe, wytrzymałe i szczelne połączenie.

Więcej informacji o połączeniu lutowanym lutem miękkim znajdziesz w załącznikach:

Share >