Gięcie

bending.png

Rurę miedzianą dzięki doskonałej plastyczności  łatwo można wyginać tworząc  łuki, które są niezbędne przy zmianie kierunku. Stosowanie poprawnych procedur technicznych, odpowiednich giętarek  oraz technologii pozwoli na uzyskanie powtarzalnych i  prawidłowych łuków.

Korzyści stosowania giętarek:

  • możliwość szybkiego wykonania łuku,
  • łatwość w tworzeniu łuków wielokrotnych,
  • możliwość wykonania łuku na końcu rury,
  • powtarzalność promienia gięcia, jakości wykonania oraz dokładności wykonania .

Stosowanie poprawnych procedur technicznych daje gwarancję, że giętarki zapewnią wykonanie powtarzalnych i doskonałych łuków oraz pozwoli na tworzenie szczególnych dzieł sztuki w nadawaniu kształtu instalacjom.

Attachments: 

Share >