Możesz mieć wiele pytań związanych ze stosowaniem miedzi  w  instalacjach zimnej i ciepłej wody, grzewczych oraz gazowych  stosowanych w budynkach mieszkalnych. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania  i odpowiedzi dotyczące zagadnień związanych z technologią, wykonywaniem oraz eksploatacją instalacji z miedzi. Mamy nadzieję, że część z nich odpowie na wątpliwości. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości to prosimy o zadanie pytania przy pomocy „Formularza kontaktowego”.

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami:

Czy można stosować miedź w instalacjach ciepłej i zimnej wody?

Tak. Rury miedziane możemy stosować do tych instalacji jednak grubość ścianki rury musi mieć co najmniej 1 mm.  Woda płynąca wewnątrz instalacji z miedzi  misi spełniać następujące parametry:  pH > 7, zawartość  jonów azotowych < 30mg/l oraz zasadowość ogólna > 2.

Czy miedziane instalacje gazowe możemy łączyć za pomocą lutowania miękkiego?

Nie. Do łączenia elementów instalacji gazowej stosujemy tylko lutowanie twarde oraz zaprasowywanie przy wykorzystaniu złączki do gazu o żółtym oringu .

Czy możemy łączyć rury miedziane wykonane przez różnych producentów?

Tak. Gdyż rury miedziane są wykonane zgodnie z europejską normą EN 1057 i rury produkowane w różnych krajach  mają takie same wymiary i grubości ścianek.

Na co trzeba zwrócić uwagę przy wykonywaniu złącza instalacji z miedzi?

Należy pamiętać,  aby powierzchnie elementów łączonych były oczyszczone  i odtłuszczone, zaś ostre krawędzie powstałe po cięciu rury musza być ogratowane specjalnym gratownikiem.

Czy miedź nadaje się do ponownego przetworzenia?

Tak. Miedź  nadaje się do recyklingu i zachowuje swoje pierwotne własności po każdym przetworzeniu.

Kiedy należy stosować kolana, a kiedy łuki  w instalacjach z miedzi?

Łuki należy stosować  głównie w instalacjach zimnej i cieplej wody, kiedy prędkości przepływu mogą być duże.  Kolana w instalacjach grzewczych i gazowych.